Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Η λύση του 1ου Γρίφου

1ος Γρίφος
 (κάντε κλικ στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)


Στον 1ο Γρίφο ζητήθηκε από τις Ομάδες να αποκρυπτογραφήσουν το λεκτικό μήνυμα που ήταν γραμμένο στη φλούδα του δέντρου:

ΕΣΜΜ ΕΡΗΣΡΜΣΗ ΡΒ ΕΕΜΕΡΡΡΜΕΣΡΗΕΕ

Στην ζωγραφιά απεικονιζόταν ένας γέρος με γενειάδα (που παρέπεμπε σε αρχαίο) με το όνομα “Πολύβιος” να κρατάει ένα τετράγωνο (Τα δύο “α” έδειχναν ότι οι πλευρές του σχήματος είναι ίσες, όπως συμβολίζεται στη Γεωμετρία).


Οι Ομάδες, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, έπρεπε να συμπεράνουν ότι ο 1ος Γρίφος αναφερόταν στο “Τετράγωνο του Πολύβιου”, μια μέθοδο που δημιούργησε ο ιστορικός Πολύβιος και χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες για τη κωδικοποίηση των μηνυμάτων, και να αναζητήσουν την τεχνική αυτή κωδικοποίησης των λέξεων.


Ο Πολύβιος στη ζωγραφιά δείχνει ένα σύμβολο, που επίσης έπρεπε να βρουν οι Ομάδες, και είναι το σύμβολο του πλανήτη Ερμή στην αστρολογία. Οι νικήτριες Ομάδες της 1ης δοκιμασίας έπαιρναν ως βοήθεια ένα γραμματόσημο με τον Ερμή.


Με βάση τη λέξη κλειδί ΕΡΜΗΣ και τον τρόπο κωδικοποίησης του «Τετράγωνου του Πολύβιου», οι Ομάδες έπρεπε να σχηματίσουν τον ακόλουθο Πίνακα:Το κωδικοποιημένο λεκτικό μήνυμα στη φλούδα του δέντρου έδινε (ανά δύο γράμματα) τις συντεταγμένες των γραμμάτων στο «Τετράγωνο του Πολύβιου»:


ΕΣ αντιστοιχεί στο γράμμα “ε”
ΜΜ αντιστοιχεί στο γράμμα “ν”
ΕΡ αντιστοιχεί στο γράμμα “β”
ΗΣ αντιστοιχεί στο γράμμα “υ”

Και ούτω καθεξής για όλα τα γράμματα


Η φράση που σχηματίζονταν μετά την αποκωδικοποίηση όλων των γραμμάτων ήταν:

ΕΝ ΒΥΘΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ


που ήταν και η σωστή απάντηση στον 1ο Γρίφο.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του Κυνηγιού, οι ηττημένες Ομάδες των δοκιμασιών είχαν δικαίωμα να διαλέξουν μία από τις βοήθειες των γρίφων που τους έλειπαν, με την προϋπόθεση να φτιάξουν ένα κάστρο στην άμμο, σε ειδική περιοχή.Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites More