Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Οι λύσεις των γρίφων
Λύση 1ου Γρίφου:  ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ


 


Λύση 2ου Γρίφου:  ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ
Λύση 3ου Γρίφου:  ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Λύση 4ου Γρίφου: ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
(Οι Ομάδες έπρεπε επίσης να φέρουν ένα μπουκάλι με θαλασσινό νερό + άμμο)
Λύση 5ου Γρίφου: 
Με την Πρόσκληση στα χέρια, ένας παίκτης της Ομάδας έπρεπε να οδηγηθεί στο τραπέζι που είχε στηθεί μπροστά στην παραλία, να την επιδείξει στον μαιτρ και να παρακαθίσει σε δείπνο με έναν παίκτη της διοργανώτριας ομάδας. Ο σερβιτόρος γέμιζε τα ποτήρια τους μέχρι τη μέση με κρασί και ο παίκτης έπρεπε να συμπληρώσει τα ποτήρια με νερό (σύμφωνα με τα όσα αναγράφονταν στον χρησμό της Πρόσκλησης) από ένα μπουκάλι που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, γιατί οι αρχαίο έπιναν το κρασί τους νερωμένο (εξ ου και η ονομασία "κρασί", αλλιώς το ονόμαζαν "άκρατο οίνο")

Facebook Twitter Delicious Digg Stumbleupon Favorites More